ผู้สอน ครู อาจารย์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผู้สอน ครู อาจารย์
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
facebook   twiter

เป็นข้อมูลจำนวนครู อาจารย์ บุคลากรที่ทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด

Data source cannot be displayed.
ผู้สอน ครู อาจารย์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key b6fbe54e-11ea-4768-a73b-44013ec301e0
Groups การศึกษา
Tags ครู บุคลากรที่ทำหน้าที่สอน ผู้สอน อาจารย์
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มนโยบายและแผน
Contact Email eduplan2560@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source หน่วยงานทางการศึกษา,สถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
First year of data (Statistical data) 2563
Last year of data (Statistical data) 2563
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
มาตรฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา
Last update dataset : May 15, 2024  
Micro Data API Service API ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุดข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการทำ MOU ระหว่างหน่วยงานและกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ...
Last update dataset : May 15, 2024  
url
ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครูและบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา
Last update dataset : May 15, 2024  
api xls