ธรรมนูญตำบลนาโส่ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ธรรมนูญตำบลนาโส่ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
facebook   twiter

ธรรมนูญตำบลนาโส่ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562

Data source cannot be displayed.
ธรรมนูญตำบลนาโส่ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 878cff8a-8a67-4d71-85a8-8a9f527dba66
Tags ธรรมนูญ นาโส่
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ (กข.)
Contact Email info@nationalhealth.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำนักวิชาการและนวัตกรรม (สวน.)
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf
ธรรมนูญประชาชนคนตำบลปทุม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ธรรมนูญตำบลหนองหมี
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf