จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก วันที่ปรับปรุง : 10/05/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403

Data source cannot be displayed.
จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Additional Info
Data Key 7272418b-9e25-4e76-8088-d837d9506473
Groups สถิติทางการ
Visibility Public
Dataset create date February 23, 2020
Maintain date February 23, 2020
High Value Dataset No Show