ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ปี 2550-2554 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ปี 2550-2554
Rating
Organizations : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลผลงานวิจัยที่ที่เผยแพร่ ปี 2550-2554 รวบรวมจากหลายหน่วยงาน และให้บริการสืบค้นข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ ในรูปแบบ Full Text หรือ Abstract มีรายละเอียดประกอบด้วย เลข DOI ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม หน่วยงาน และปีที่เผยแพร่

Data source cannot be displayed.
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ปี 2550-2554
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 03e70fcc-4751-4a6d-9453-1713ff0fc942
Tags งานวิจัย ผลงานวิจัย มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมและเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Contact Email ridm@nrct.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source คลังข้อมูลงานวิจัยไทย ระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://tnrr.nriis.go.th
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2023-03-01
Last updated date 2023-03-01
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
Last update dataset : September 15, 2023  
xlsx
ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
ผลงานวิจัยที่นำเสนอในประชุมวิชาการหม่อนไหม
Last update dataset : September 12, 2023  
csv