จำนวนประชากรอายุ 18-25 ปี จากการทะเบียน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนประชากรอายุ 18-25 ปี จากการทะเบียน
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

กรมการปกครองขอให้สำนักงานสถิติเเห่งชาติประมวลผลรายการสถิติทางการเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่

Data source cannot be displayed.
จำนวนประชากรอายุ 18-25 ปี จากการทะเบียน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 85575717-3a87-453b-bc07-c12c5f4fea01
Tags Official Statistics จำนวนประชากร ประชากร ประชากรจากทะเบียน อายุ 18-25 ปี เพศ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มประสานสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริการ กองสถิติพยากรณ์
Contact Email bstatpub@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-19
Data release calendar 2024-03-19
First year of data (Statistical data) 2564
Last year of data (Statistical data) 2566
Disaggregate (Statistical data) เพศ
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทหน้ากาก (หน้ากากอนามัย/หน้ากากใช้ครั้งเดียว/N95)
Last update dataset : June 20, 2024  
csv xlsx
สถิติจำนวนประชากรตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี กันยายน 2566
Last update dataset : June 19, 2024  
xls
พื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง ตำบลหนองมะค่าโมง ข้อมูลเดือน กันยายน 2565
Last update dataset : June 19, 2024  
xls