ขนาดตัวอักษร |    
พบ 5 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
-
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xlsx
รหัสยีนส์โค้ดสำหรับตรวจหาเชื้อโควิด 19 สำหรับห้องปฏิบัติการ PCR และ ATK
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 กรกฎาคม 2565  
api xls csv
รหัสการผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี RT-PCR และ ATK สำหรับการ API เข้าระบบ Co-lab2
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กรกฎาคม 2565  
api
ทะเบียนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญใช้ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูลรายชื่อห้องปฏิบัติการ (LAB) ที่ขึ้นทะเบียนกับ มกอช. ซึ่งจะสามารถตรวจสอบตัวอย่างสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าที่ มกอช. กำหนด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls