ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม (1,871 )

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (Landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจากยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2565
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
json