ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
ข้อมูลการติดตามรถ (782 )

ข้อมูลรถเข้า-ออกผังควบคุมการเดินรถ เวลาช้า สาเหตุ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2566
คมนาคมและโลจิสติกส์
pdf xlsx
สถิติการขนส่งทางอากาศภายของท่าอากาศยานสังกัดกรมการบินพลเรือน ประจำปี 2014 (882 )

สถิติการขนส่งทางอากาศภายของท่าอากาศยานสังกัดกรมการบินพลเรือนในประเทศไทย ประจำปี 2014

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv xlsx pdf
สถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานสังกัดเอกชน ประจำปี 2014 (590 )

สถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานสังกัดเอกชนในประเทศไทย ประจำปี 2014

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv xlsx pdf