ขนาดตัวอักษร |    
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ความยาวสายส่งไฟฟ้า ของระบบส่ง กฟผ. หน่วย : วงจร – กิโลเมตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv