ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ (3,951 )

ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และรายงาน จากหนังสือรับรองความปลอดภัยอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก (Health Certificate)...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เกษตรกรรม
csv pdf