ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 9 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลระบุที่อยู่ ประเภทจุดตัด และแผนการดำเนินงานปรับปรุง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv xlsx url
รายชื่อผู้ให้บริการด้านระบบราง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv
ข้อมูลจุดตัดเป็นการระบุ/เก็บข้อมูลเป็น จำนวนรางที่จุดตัด ตำแหน่งเสาโทรเลขที่ ที่อยู่ พิกัด (GIS) สภาพและลักษณะกายภาพของจุดตัด เครื่องหมายจราจรบริเวณจุดตัด(ไม่/ไม่มี)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xlsx csv url
ข้อมูลระบุเป็นจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และปีที่เกิดเหตุ พิกัดที่เกิดเหตุ(GIS) ประเภทเส้นทาง ตำแหน่งบริเวณสถานีที่ใกล้เคียง และหมายเลขขบวนรถไฟ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xlsx csv url
ข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการเกิดเหตุขัดข้อง รวมถึงสาเหตุที่ทำให้รถไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อใช้ในการปรับปรุง การป้องกันการเกิดเหตุขัดข้องในระบบขนส่งทางราง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xlsx csv
รายชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv
ข้อมูลอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv xlsx xls
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ข้อมูลระบุวันที่ จำนวนออกตั๋วทั่วไป จำนวนผู้ชม ภาพค้างติดตา ลานไปดวงจันทร์ ซาลอนอินเดียน คิเนโตสโคป...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xlsx csv
ข้อมูลขบวนรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับด้านการโดยสาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xlsx json