ขนาดตัวอักษร |    
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลที่ระบุจำนวนครั้งในการเกิดเหตุขัดข้อง รวมถึงสาเหตุที่ทำให้รถไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อใช้ในการปรับปรุง การป้องกันการเกิดเหตุขัดข้องในระบบขนส่งทางราง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx csv
ข้อมูลขบวนรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับด้านการโดยสาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xlsx json