ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา (2,162 )

ข้อมูลราคารายสัปดาห์ ที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เกษตรกรรม
csv pdf xlsx url