ขนาดตัวอักษร |    
พบ 6 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์  ปีงบประมาณ  2558 ประกอบด้วย -  Denomination - October -November -Decembe -January -February -March...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv
การจ่ายแลกและรับคืนเหรียญกษาปณ์ ประจำเดือนกันยายน 2558  ปีงบประมาณ  2558 -  Denorsination  - exchange - exchange cumulative...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv
รับคืนเหรียญกษาปณ์  ปีงบประมาณ  2558 ประกอบด้วย -  Denomination  - October -November -December -January -February -March...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv
จำนวนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - Denomination - Circulation Coin Production - Coins in Circulation  
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv
จำนวนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปีงบประมาณ  2558 - Denorsination - coins circulating in  economy - receive back
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv
มูลค่าเหรียญกษาปณ์ที่ผลิตออกใช้และเหรียญกษาปณ์ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ - Denorsination - Circulation Coin Production - Coins in Circulation
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv