ขนาดตัวอักษร |    
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
คาดการณ์ฝนสะสมที่เวลา 07.00น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณประเทศไทย ที่ความละเอียก 3x3 กิโลเมตร ในรูปแบบ esri ascii file จากแบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศคู่ควบ WRF-ROMS
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2563  
ascii
ข้อมูล bias correction gcm
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2563  
ascii