ขนาดตัวอักษร |    
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
คาดการณ์ฝนสะสมที่เวลา 07.00น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณประเทศไทย ที่ความละเอียก 3x3กม. ในรูปแบบ esri ascii file จากแบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศคู่ควบ WRF-ROMS
8 พฤษภาคม 2563  
ascii