ขนาดตัวอักษร |    
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง ใช้ข้อมูลแปลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลธรณีวิทยา ข้อมูลธรณีสัณฐาน ข้อมูลเหตุกาณ์แผ่นดินไหว และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการประเมิน
14 กรกฎาคม 2563  
shp api