ขนาดตัวอักษร |    
พบ 174 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2564  
api
ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ชนิด shapefile ปี 2562 Datum : WGS84
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2564  
api shp
รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ และ https://covid19.th-stat.com/ หน้าหลัก Open API :)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2564  
xlsx csv api
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มิถุนายน 2564  
api
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มิถุนายน 2564  
api
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มิถุนายน 2564  
api
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มิถุนายน 2564  
api
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2564  
api
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2564  
api
หนี้ที่กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจกู้ หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินโดยกระทรวงการคลังมิได้ค้ำประกัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2564  
api
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2564  
api
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2564  
api
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2564  
api
ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ ส.ส.ท. โดยการลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ (https://data.thaipbs.or.th/event/) และช่องทางที่รับรู้ข่าวสาร ปี 2561-2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 มิถุนายน 2564  
api xlsx
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มิถุนายน 2564  
api
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มิถุนายน 2564  
api
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มิถุนายน 2564  
api
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มิถุนายน 2564  
api
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มิถุนายน 2564  
api
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มิถุนายน 2564  
api