ขนาดตัวอักษร |    
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls
มูลค่าการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls