ขนาดตัวอักษร |    
พบ 3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ.2560 แบบปริมาณลูกโซ่ National Income of Thailand (NI)
21 กุมภาพันธ์ 2563  
pdf xlsx
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสที่ 2-2562 Quarterly Gross Domestic Product (QGDP)
21 กุมภาพันธ์ 2563  
pdf xlsx
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2560 Gross Regional and Provincial Product (GPP)
21 กุมภาพันธ์ 2563  
pdf xlsx