ขนาดตัวอักษร |    
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls