ขนาดตัวอักษร |    
พบ 6 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
คาดการณ์ฝนสะสมที่เวลา 07.00น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณประเทศไทย ที่ความละเอียก 3x3 กิโลเมตร ในรูปแบบ esri ascii file จากแบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศคู่ควบ WRF-ROMS
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2563  
ascii
Bias Correction GCMs
11 recent views
ข้อมูล bias correction gcm
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2563  
ascii
ชุดข้อมูลระดับน้ำจากระบบโทรมาตรทั่วประเทศของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จำนวน 313 สถานี Water Level batch data from Telemetering System owner by Hydro Informatics...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 พฤศจิกายน 2563  
csv pdf
รายงานสถานการณ์น้ำรายสัปดาห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 พฤศจิกายน 2563  
pdf
รายงานสถานการ์น้ำรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 พฤศจิกายน 2563  
html
READ ME Set of Rainfall Data by Amphoe consists of 3 files 1. Rainfall Data by amphoe, file name is “MonthlyRain_Amphoe_2010to2014.csv” 2. dsf2.Meta Data of amphoe, file name...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 มีนาคม 2563  
csv