ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 23 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
xls
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
xls
จุดฝืดคือจุดที่มีการชะลอตัว มีจุดตัด มีการจอดรอ มีการหยุด จะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทาน (Friction) เล็ก ๆ ที่ส่งผลให้การจราจรในภาพรวมติดจัดได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
pdf xls
รายงานด้านความปลอดภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
xls
อาคาร ชื่ออาคาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv xls
งบประมาณกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
xls
หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบ่งตามเขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
xls
ข้อมูลจุดรับทิ้งขยะตามโครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
xls
ข้อมูลเกี่ยวกับวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วัดที่มีเตาเผาศพ ห้องน้ำของวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
csv xls
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 กรกฎาคม 2565  
pdf xlsx xls doc
รายงานด้านความปลอดภัย ปี 2550- 2553
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls xlsx
รายงานด้านสังคม ปี 2555-2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls xlsx
รายงานด้านสังคม  ปี 2554 - 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls xlsx
รายงานด้านการบริหารจัดการ ปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2553 
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls xlsx
รายงานด้านการประมาณการ  ปี 2550 - 2552
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls xlsx
รายงานด้านเศรษฐกิจ ปี 2555 - 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls xlsx
รายงานด้านทรัพยากร  ปี 2554 - 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls xlsx
รายงานด้านเศรษฐกิจ  ปี 2554 - 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls xlsx
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม  ปี 2550 - 2553  
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls xlsx
รายงานด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ)  ปี 2550 - 2553
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls xlsx