ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 68 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข่าวและกิจกรรม สวก.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
json
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
csv xlsx
คณะกรรมการและอนุกรรมการ สวก.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
json
ผู้บริหาร สวก.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
json
กฏระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
json
ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์พร้อมใช้ สวก.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
json
รายชื่อโครงการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
csv
รายการองค์ความรู้โครงการวิจัยของ สวก. ในรูปแบบ Infographic
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xlsx