ขนาดตัวอักษร |    
พบ 17 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2553
17 กรกฎาคม 2558  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2552
17 กรกฎาคม 2558  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2554
17 กรกฎาคม 2558  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2553
17 กรกฎาคม 2558  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2556
17 กรกฎาคม 2558  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2558
17 กรกฎาคม 2558  
xlsx
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2557
17 กรกฎาคม 2558  
xlsx
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2556
17 กรกฎาคม 2558  
xlsx
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2555
17 กรกฎาคม 2558  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2554
17 กรกฎาคม 2558  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2551
17 กรกฎาคม 2558  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2547
17 กรกฎาคม 2558  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2557
17 กรกฎาคม 2558  
xlsx
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2551
17 กรกฎาคม 2558  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2550
17 กรกฎาคม 2558  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2549
17 กรกฎาคม 2558  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2548
17 กรกฎาคม 2558  
xls