ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล
รูปแบบ
พบ 3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 ธันวาคม 2563  
csv doc
Suicide Rates by Year
23 recent views
Suicide Rates by Year Suicide Rates per 100,000 population
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2563  
csv
รายงานจำนวนการฆ่าตัวตายของประเทศไทย แยกตามปี พ.ศ.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2563  
csv