ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 264 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 สิงหาคม 2563  
xls
ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 สิงหาคม 2563  
xls
ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 กรกฎาคม 2563  
xls
จังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563