ขนาดตัวอักษร |    
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สรุปผลการดำเนินการการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม 2557- เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นการสรุปจำนวนการร้องเรียน ผลการดำเนินการร้องเรียนคิดเป็นร้อยละเท่าไร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv