ขนาดตัวอักษร |    
พบ 6 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลอุณหภูมิ จากสถานีอุตุนิยมวิทยา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2563  
pdf
ข้อมูลปริมาณน้ำฝน จากสถานีอุตุนิยมวิทยา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 กุมภาพันธ์ 2563  
pdf
ข้อมูลลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำย่อย จากกรมชลประทาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 กุมภาพันธ์ 2563  
pdf
ข้อมูลสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 กุมภาพันธ์ 2563  
pdf
ข้อมูลตรวจวัดจากระบบโทรมาตรของ สนทช. ประกอบไปด้วย อุณหภูมิ, ปริมาณน้ำฝน, ระดับน้ำ และกระแสลม ล่าสุด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 กุมภาพันธ์ 2563  
pdf
ข้อมูลรายงานข่าวด้านสาธารณภัย พิกัดจุดเกิดเหตุ ย้อนหลัง 24 ชม.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 กุมภาพันธ์ 2563  
pdf