ขนาดตัวอักษร |    
พบ 158 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขต กรุงเทพมหานคร เดือนมกราคม 2563
3 มกราคม 2563  
csv xlsx
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ.2560 แบบปริมาณลูกโซ่ National Income of Thailand (NI)
21 กุมภาพันธ์ 2563  
pdf xlsx
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสที่ 2-2562 Quarterly Gross Domestic Product (QGDP)
21 กุมภาพันธ์ 2563  
pdf xlsx
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขต กรุงเทพมหานคร เดือนกันยายน 2562
4 กันยายน 2562  
csv xlsx
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนกันยายน 2562
4 กันยายน 2562  
csv xlsx
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขต กรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2562
6 พฤศจิกายน 2562  
csv xlsx
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนตุลาคม 2562
3 ตุลาคม 2562  
xlsx csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
6 พฤศจิกายน 2562  
csv xlsx
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2560 Gross Regional and Provincial Product (GPP)
21 กุมภาพันธ์ 2563  
pdf xlsx
สดช. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาวางกลไกการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีเป้าหมายเพื่อ มีข้อมูลพื้นฐาน (Baseline)...
13 กันยายน 2562  
csv docx xlsx
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขต กรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม  2562
3 ตุลาคม 2562  
xlsx
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562  
xlsx csv
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขต กรุงเทพมหานคร เดือนมิถุนายน 2562
4 มิถุนายน 2562  
xlsx
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
2 กรกฎาคม 2562  
csv xlsx
Car Search แบรนด์รถยนต์ รุ่นรถยนต์ ประเภทรถยนต์ ราคาจำหน่ายรถยนต์ อุปกรณ์หลักสำคัญของรถยนต์  คุณสมบัติของรถยนต์ในด้านความสะอาดประหยัดปลอดภัย...
25 เมษายน 2562  
ECO STICKER ป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตราฐานสากล
10 เมษายน 2562  
Car fuel tracker วิเคราะห์อัตราการใช้นำมันของรถยนต์ สรุปค่าน้ำมันรายเดือน วิเคราะห์ระยะทางที่รถวิ่งได้ ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลรถยนต์ โบชัวร์ eco sticker
25 เมษายน 2562  
สถิติการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 10 รายการ คือ ข้าวโพด ,ข้าวขาว, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวฟ่าง,ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง,แป้งมันสำปะหลัง,ปุยนุ่น,ถั่วเขียว,ถั่วเขียวผิวดำ และปลาป่น
13 กรกฎาคม 2561  
csv xlsx