ขนาดตัวอักษร |    
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนการตายเด็กต่ำกว่า 1 ปี ต่อเกิดมีชีพต่อ 1,000 คน เพศชาย (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
xls