ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 6 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สถิติผู้มาติดต่อศูนย์ราชการ (อาคาร ฺฺB) ในช่วง สิงหาคม 2566 - ตุลาคม 2566 ตัวอย่างข้อมูล JSON Format : {"Building":"B","Month":"September","Year":"2566","Gate":"Gate 1 Level 2...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2566  
api
สถิติผู้ใช้บริการรถ EV-Bus ในศูนย์ราชการ มกราคม 2565. - ตุลาคม 2566 รูปแบบข้อมูล JSON : { "BusStop": "Building A Gate 6", "Passengers": "151", "Day":...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2566  
api
ข้อมูลสถิติปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก อาคาร ภายในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เดือน พฤษภาคม 2560 - พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบ JSON ของ 1 รายการข้อมูลดังนี้ : { "Building": "BM",...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 พฤศจิกายน 2566  
api
สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กันยายน 2566  
xlsx csv api
ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มิถุนายน 2565  
pdf url api
ข้อมูลทางสถิติของผู้มารับบริการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
api