ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 122 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนการตายเด็กต่ำกว่า 1 ปี ต่อเกิดมีชีพต่อ 1,000 คน เพศชาย (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
อันดับของการขอใช้ไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv