ขนาดตัวอักษร |    
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน จำแนกตามภาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv