ขนาดตัวอักษร |    
พบ 3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลรายงานสถิติ แบ่งตามประเภทการนำเข้า/ส่งออก HS-Code Country Month Year สามารถ Export เป็นไฟล์ Excel และ CSV
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
รายงานเรือเข้า-ออก ค้นหาตาม Vessel Name, Mode of Transport, Date, Port, Reference No.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร ค้นหาคำวินิจฉัยพิกัดอัตราอากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564