ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนแหล่งท่องเที่ยว
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จำนวนแหล่งท่องเที่ยว

Data source cannot be displayed.
จำนวนแหล่งท่องเที่ยว
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 1ceba07e-7a92-44fb-8079-7529aebbd9d4
วันที่สร้างชุดข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ gsic@nso.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 สิงหาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License