ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนมัคคุเทศก์ที่จดทะเบียน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเหตุ : สถิติการจดทะเบียนมัคคุเทศก์ ณ วันที่ 18 มี.ค. 2563

Data source cannot be displayed.
จำนวนมัคคุเทศก์ที่จดทะเบียน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล fe03f16e-9b11-4fc1-9c5f-5fcb9b107576
วันที่สร้าง 28 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ มัคคุเทศก์
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ gsic@nso.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 เมษายน 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License