ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนสถานบริการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเหตุ : ข้อมูลเป็นจำนวนสถานบริการที่่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจสปา ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Data source cannot be displayed.
จำนวนสถานบริการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 47ea2f7c-5f18-4fff-980d-122a774b3868
วันที่สร้าง 28 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ gsic@nso.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License