ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับงานด้านเทคนิค
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับงานด้านเทคนิค

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับงานด้านเทคนิค
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 2def246b-39e4-448b-871a-9785f89483fc
วันที่สร้างชุดข้อมูล 28 พฤษภาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ป้ายกำกับ การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม เลขหมายทางเทคนิค เลขหมายโทรคมนาคม
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ส่วนงานวิชาการและสารนิเทศเลขหมายโทรคมนาคม
อีเมลผู้ติดต่อ numbering@nbtc.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายไตรมาส
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 พฤษภาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License