ขนาดตัวอักษร |    
อัตราการฆ่าตัวตาย
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมสุขภาพจิต
facebook   twiter

รายงานจำนวนการฆ่าตัวตายของประเทศไทย แยกตามปี พ.ศ.

Data source cannot be displayed.
อัตราการฆ่าตัวตาย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล bdc04208-386e-456e-9fb2-f3d6e6e3b1e0
กลุ่มชุดข้อมูล สาธารณสุข
คำสำคัญ กรมสุขภาพจิต การฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตาย สุขภาพจิต
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 กันยายน 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ประดิษฐ์ เกลี้ยงเกื้อ
อีเมลผู้ติดต่อ pklangkua@dmh.mail.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Dashboard รายงานข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย ในแต่ละมุมมอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มกราคม 2565  
url
แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มกราคม 2565  
แบบประเมินความเครียด (ST5)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มกราคม 2565