ขนาดตัวอักษร |    
อัตราการฆ่าตัวตาย
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมสุขภาพจิต
facebook   twiter

รายงานจำนวนการฆ่าตัวตายของประเทศไทย แยกตามปี พ.ศ.

Data source cannot be displayed.
อัตราการฆ่าตัวตาย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล bdc04208-386e-456e-9fb2-f3d6e6e3b1e0
วันที่สร้างชุดข้อมูล 10 กันยายน 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สาธารณสุข
ป้ายกำกับ กรมสุขภาพจิต การฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตาย สุขภาพจิต
ชื่อผู้ติดต่อ ประดิษฐ์ เกลี้ยงเกื้อ
อีเมลผู้ติดต่อ pklangkua@dmh.mail.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กันยายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 ธันวาคม 2563  
csv doc
Suicide Rates by Year Suicide Rates per 100,000 population
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2563  
csv