ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลระดับน้ำ (Water Level)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ชุดข้อมูลระดับน้ำจากระบบโทรมาตรทั่วประเทศของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จำนวน 313 สถานี Water Level batch data from Telemetering System owner by Hydro Informatics Institute (HII) with 313 water level stations.

The water level of HII telemetering system including 313 stations for the whole country and the dataset is covers a period of five years (2014-2018). Initially, 10-minutes water level cleaned by the statistical method. The cleaning process was applied for the water level batch data is a combination of Z-Score and quantile. The data with Z-Score > 2.5 and quantile > 0.95 and < 0.05 will be changed to missing data or - 999 in dataset.

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลระดับน้ำ (Water Level)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 417d5034-750f-4d1d-9100-d101cf29382f
วันที่สร้างชุดข้อมูล 1 พฤษภาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป้ายกำกับ hydrology water level water management การจัดการด้านน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ ระดับน้ำ
ชื่อผู้ติดต่อ จิราวรรณ คำมา (กลุ่มงานวิทยาการข้อมูลน้ำ)
อีเมลผู้ติดต่อ info_thaiwater@hii.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4 พฤศจิกายน 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2564  
xlsx
แสดงรายละเอียดในการรายงานจำนวนแหล่งน้ำแต่ละประเภทในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 กันยายน 2564  
xlsx
ข้อมูลคุณภาพอากาศและระดับเสียง (Air Quality and Noise)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กันยายน 2564  
url