ขนาดตัวอักษร |    
การอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
facebook   twiter

หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ประเภทของระบบดาวเทียม ประเภทของภารกิจ สถานะสิทธิ เลขที่การอนุญาต วันที่เริ่มได้รับการอนุญาต วันสิ้นสุดการรับอนุญาต อายุการอนุญาต ประเภทของการอนุญาตสิทธิ

Data source cannot be displayed.
การอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล fbd92406-5692-431d-818e-b395364f9392
วันที่สร้างชุดข้อมูล 14 พฤษภาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ไม่ทราบ
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ ข่ายงานดาวเทียม ประเภทของการอนุญาตสิทธิ ประเภทของภารกิจ ประเภทของระบบดาวเทียม วันที่เริ่มได้รับการอนุญาต วันสิ้นสุดการรับอนุญาต สถานะสิทธิ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต อายุการอนุญาต เลขที่การอนุญาต
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร
อีเมลผู้ติดต่อ satellite@nbtc.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายไตรมาส
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 มิถุนายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License