ข้อมูลลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำย่อย - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำย่อย
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
facebook   twiter

ข้อมูลลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำย่อย จากกรมชลประทาน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำย่อย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 62042c18-55a6-4138-9cb2-a770cd8aa647
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 11 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 11 กุมภาพันธ์ 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง