ขนาดตัวอักษร |    
การศึกษาขอบเขตของสินค้าที่จะเจรจาและวิเคราะห์ความคาดหวังและเป้าหมายในการเจรจา
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
facebook   twiter
  • สินค้าที่ได้รับการลด/ยกเลิกภาษีศุลกากร
  • สินค้าที่มีศักยภาพในการผลิตและการแข่งขันสูง
  • รายการสินค้าที่ไทยอาจนำเข้า/ส่งออก เพิ่มขึ้น/ลดลง หากมีการทำความตกลง
Data source cannot be displayed.
การศึกษาขอบเขตของสินค้าที่จะเจรจาและวิเคราะห์ความคาดหวังและเป้าหมายในการเจรจา
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 6130b294-13ea-4831-91bd-e83f982d5821
กลุ่มชุดข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
คำสำคัญ ภาษีศุลกากร มาตรการจำกัดการนำเข้า มาตรการที่มิใช่ภาษี ศักยภาพการผลิต อุปสรรคทางการค้า
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 14 มกราคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
รายงานการศึกษา
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักการค้าสินค้า (สค.)
อีเมลผู้ติดต่อ dtn_tradeingoods@dtn.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 0
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Text
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลความลับทางราชการ
สัญญาอนุญาต License not specified
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ประเภทสินค้า
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2545-12-27
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2563-01-05
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง