ขนาดตัวอักษร |    
รายรับจากการชำระค่าพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
facebook   twiter

รายรับจากการชำระค่าพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

Data source cannot be displayed.
รายรับจากการชำระค่าพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 6ba7023b-1b60-4d4c-b162-dc82d6d11108
วันที่สร้างชุดข้อมูล 20 พฤษภาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ไม่มี
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ ค่าพิจารณาคำขอ ต่ออายุ ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนบริหารข้อมูลกลางการอนุญาตวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
อีเมลผู้ติดต่อ data.nbtc@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายไตรมาส
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 มิถุนายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้มีสิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2564  
xlsx
จำนวนผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่มายื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ ต่อสถานี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2564  
xlsx
ข้อมูลการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระหว่างปี 2558-2563 โดยจัดเก็บในรูปแบบ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน คือ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 พฤษภาคม 2564  
csv xlsx docx