ขนาดตัวอักษร |    
ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ จำแนกตามรูปแบบการเดินทาง ประกอบด้วย ทางถนน (Road) ทางราง (Railway) ทางแม่น้ำ (River) ทางทะเล (Sea) และทางอากาศ (Air) โดยสามารถสรุปการให้บริการขนส่งสาธารณะจำแนกตามรูปแบบการเดินทางได้ ดังนี้ ทางถนน มีบริการขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย รถเมล์ ภายใต้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถทัวร์ภายใต้บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และรถของผู้ประกอบการรถร่วมบริการ ทางราง มีบริการขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองภายใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และรถไฟฟ้าในเขตเมืองกรุงเทพฯและปริมณฑล ภายใต้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด (รฟฟท.) และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทางแม่น้ำ และทางทะเล เรือท่องเที่ยว/โดยสารที่เดินทางเข้า - ออกท่าเรือในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า (จท.) ทางอากาศ การเดินทางเข้า - ออกผ่านท่าอากาศยานภายใต้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.)

Data source cannot be displayed.
ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 96bd8eea-feed-45eb-8562-6e9d52896609
วันที่สร้างชุดข้อมูล 14 สิงหาคม 2562
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์
ป้ายกำกับ จำนวนผู้โดยสาร ปริมาณการเดินทาง ปริมาณขนส่งผู้โดยสาร
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
อีเมลผู้ติดต่อ motoc@mot.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6 มกราคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลประมาณการปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2564  
csv xlsx
ข้อมูลการเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และปริมาณรถยนต์ที่เดินทางเข้า - ออกกรุงเทพฯ ผ่าน 10 จุดสำรวจบนถนนทางหลวง และปริมาณจราจรที่ผ่านด่านบนทางด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2564  
xlsx
ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มิถุนายน 2563  
xlsx csv