ขนาดตัวอักษร |    
ความครอบคลุมของผู้ที่ขึ้นทะเบียนข้อมูลเครดิตที่รวบรวมโดยภาครัฐ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ความครอบคลุมของผู้ที่ขึ้นทะเบียนข้อมูลเครดิตที่รวบรวมโดยภาครัฐ หมายถึง จำนวนบุคคลทั่วไปและจำนวนบริษัทที่อยู่ในทะเบียนข้อมูลเครดิตที่รวบรวมโดยภาครัฐ คิดเป็นร้อยละของจำนวนประชากรผู้ใหญ่

Data source cannot be displayed.
ความครอบคลุมของผู้ที่ขึ้นทะเบียนข้อมูลเครดิตที่รวบรวมโดยภาครัฐ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 9930a748-9ee1-45d6-8ecd-50a06475d1a1
วันที่สร้างชุดข้อมูล 21 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ ขึ้นทะเบียน ข้อมูลเครดิต ภาครัฐ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ
อีเมลผู้ติดต่อ contact@dga.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 29 เมษายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2564  
api
เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาครัฐ ประจำปี 2564 ผ่านแฟนเพจ Facebook ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มีนาคม 2564  
jpeg
ความครอบคลุมของผู้ที่ขึ้นทะเบียนข้อมูลเครดิตที่รวบรวมโดยภาคเอกชน หมายถึง จำนวนบุคคลทั่วไปและจำนวนบริษัทที่อยู่ในทะเบียนข้อมูลเครดิตที่รวบรวมโดยเอกชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv