ขนาดตัวอักษร |    
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สิน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สิน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ถูกกฎหมาย คิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน

Data source cannot be displayed.
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สิน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 32d1fac3-0602-477e-8ad8-13d63585b780
วันที่สร้าง 21 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ การดำเนินการ ค่าใช้จ่าย จดทะเบียน ทรัพย์สิน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ
อีเมลผู้ติดต่อ contact@dga.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ประจำเดือนเป็นข้อมูลจากการรับจดทะเบียนนิติบุคคลที่สำนักงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - เลขทะเบียน 13...
5 สิงหาคม 2559  
csv xls pdf
ข้อมูลมาจากรายงานผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประเภทของอุตสาหกรรมที่ทำการสำรวจประกอบด้วย ภาคอุตสาหกรรมการผลิต...
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ข้อมูลมาจากรายงานผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประเภทของอุตสาหกรรมที่ทำการสำรวจประกอบด้วย ภาคอุตสาหกรรมการผลิต...
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv