ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนขั้นตอนในการจดทะเบียนทรัพย์สิน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จำนวนขั้นตอนในการจดทะเบียนทรัพย์สิน หมายถึง จำนวนขั้นตอนในการดำเนินงานในกระบวนการก่อนการโอนและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์และกระบวนการโอนและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์

Data source cannot be displayed.
จำนวนขั้นตอนในการจดทะเบียนทรัพย์สิน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c1febbc9-247a-4f64-b936-3fc76110183a
วันที่สร้าง 21 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ ขั้นตอน จดทะเบียน จำนวน ทรัพย์สิน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ
อีเมลผู้ติดต่อ contact@dga.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ประจำเดือนเป็นข้อมูลจากการรับจดทะเบียนนิติบุคคลที่สำนักงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - เลขทะเบียน 13...
5 สิงหาคม 2559  
csv xls pdf
จำนวนผู้สูงอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ต
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
จำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จำแนกตามรายปี
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv