ขนาดตัวอักษร |    
ระยะเวลาในการดำเนินการเริ่มต้นธุรกิจ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ระยะเวลาในการดำเนินการเริ่มต้นธุรกิจ หมายถึง จำนวนวันที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนกระทั่งได้รับเอกสารสำคัญในการจัดตั้งบริษัท

Data source cannot be displayed.
ระยะเวลาในการดำเนินการเริ่มต้นธุรกิจ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a673f88f-2944-49a9-bf95-5eef327a1bf1
วันที่สร้าง 21 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ ระยะเวลา เริ่มต้นธุรกิจ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ
อีเมลผู้ติดต่อ contact@dga.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
Height Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเริ่มต้นธุรกิจ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายให้กับรัฐทั้งหมดโดยคำนวณเป็นร้อยละของรายได้ประชากรต่อหัว
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าข้ามแดน (การส่งออก)
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร (การส่งออก)
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv