ขนาดตัวอักษร |    
คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานี
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  1. ไม่มีการตรวจวัด 2. NA เครื่องมือขัดข้อง 3. ** สถานีอยู่ระหว่างเตรียมการปรับปรุง จึงไม่สามารถรายงานข้อมูลปี 2558 4. ครั้ง>std. จำนวนครั้งที่เกินมาตรฐาน/จำนวนครั้งที่ตรวจวัด 5. ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 1. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชม. ไม่เกิน 30 ppm. (34.2 มก./ลบ.ม.) 8 ชม. ไม่เกิน 9 ppm. (10.26 มก./ลบ.ม) 2. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 1 ชม. ไม่เกิน 0.17 ppm. (0.32 มก./ลบ.ม.) 1 ปี ไม่เกิน 0.03 ppm. (0.057 มก./ลบ.ม.) 3. ก๊าซโอโซน (O3) 1 ชม. ไม่เกิน 0.10 ppm. (0.20 มก./ลบ.ม.) 8 ชม. ไม่เกิน 0.07 ppm. (0.14 มก./ลบ.ม.) 4. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1 ปี ไม่เกิน 0.04 ppm. (0.10 มก./ลบ.ม) 24 ชม. ไม่เกิน 0.12 ppm.(0.30 มก./ลบ.ม) 1 ชม. ไม่เกิน 0.3 ppm.(780 มคก./ลบ.ม) 5. ตะกั่ว (Pb) 1 เดือน ไม่เกิน 1.5 มคก./ลบ.ม 6. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 1 ปี ไม่เกิน 0.10 มก./ลบ.ม. 7. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม 1 ปี ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม 8. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 24 ชม. ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม. 1 ปี ไม่เกิน 0.025 มก./ลบ.ม.
Data source cannot be displayed.
คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 08d4131e-343d-4322-8ee4-9d121de66e32
วันที่สร้าง 24 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ กรุงเทพมหานคร คุณภาพ ริมถนน อากาศ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ contact@dga.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน 2563
7 เมษายน 2563  
csv
ครั้ง>std.* จำนวนครั้งที่เกินมาตรฐาน/จำนวนครั้งที่ตรวจวัด 2. # ไม่มีการตรวจวัด 3. N/A เครื่องมือขัดข้อง 4. ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 1. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์...
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ค่ามาตรฐานฝุ่นรวมเฉลี่ย 1 ปี = 0.1 มก./ลบ.ม. 2. ค่ามาตรฐานฝุ่นขนาดเล็กเฉลี่ย = 50 มคก./ลบ.ม. 3. ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเฉลี่ย = 25 มคก./ลบ.ม. 4....
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv