ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนรถไฟฟ้า Airport Link
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จำนวนรถไฟฟ้า Airport Link

Data source cannot be displayed.
จำนวนรถไฟฟ้า Airport Link
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 67e05d91-1d32-41b0-9bf4-d228d83fccce
วันที่สร้าง 24 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์ , สถิติทางการ
ป้ายกำกับ Airport Link จำนวน รถไฟฟ้า
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ contact@dga.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ความยาวรางของประเทศไทย (Total Rail Length of Thailand) ความยาวทางรางทั้งหมดของประเทศ ประกอบด้วย รถไฟฟ้าระหว่างเมือง ภายใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย...
14 สิงหาคม 2562  
xlsx
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
16 มิถุนายน 2563  
xlsx
จำนวนผู้สูงอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ต
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv